YANGIN SİGORTA VERGİSİ

Sigorta Şirketlerinin önemli bir mali yükümlülüğü olan yangın Sigorta Vergisi (Y.S.V.) belediyeler için de bir gelir unsurudur.Yangın Sigorta Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 5. …