TARİH VE TARİHİN GÖSTERDİĞİ GERÇEKLER

“TARİH YAZMAK, TARİH YAPMAK KADAR MÜHİMDİR; YAZAN YAPANA SADIK KALMAZSA DEĞİŞMEYEN HAKİKAT İNSANLIĞI ŞAŞIRTAN BİR HAL ALIR”.

Tarih bir milletin önemli bir parçasıdır. Tarih bilincine …