GÜMRÜ ANTLAŞMASI VE ÖNEMİ

03.12.1920 tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası arenada almış olduğu ilk siyasi zaferin tarihidir. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı’na başlayan bir avuç insanın binbir güçlükle yürüttüğü mücadelenin …