DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

ATATÜRK DİYOR Kİ: Dünyada hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım…, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim” diyemez.

8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde, tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.
1908 New York’ta: 15.000 kadın daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir ve oy hakkı için yürüdü. Doğum izni istediler. Kullandıkları slogan “Ekmek ve Gül” idi. Ekmek yaşama güvencesini, karın tokluğunu, gül ise daha kaliteli yaşamı simgeliyordu.
1911: Kophenhag kararından sonra ilk kez 19 Mart ta Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre de kutlandı. Yüz binlerce kadın ve erkek değişik aktiviteler yaptılar. Oy verme, seçme seçilme hakları yanısıra meslek edinme ve mesleki eğitim görme haklarını istediler.
Bu kutlamalardan 2 hafta sonra Triangel yangınında 140 kadın öldü. Bu olay Amerika çalışma kurallarını büyük ölçüde etkileyen bir yere sahiptir.
Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kadınlar baskı ve sömürü altındadır.

Kadınların eşitlik ve özgürlük istekleri Yüce Atatürk’ün devrimlerinin de başlıca konusu olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen, 1950’lili yıllardan sonra baskıcı kültürlerin etkisiyle, Ataerkil aile yapısı ile geleneksel kültürün kadına bakış açısı değişmediği için, daha doğrusu bu bakış açısı değiştirilmek istenmediği için, kadınlar toplumun eşit ve özgür bireyleri olamamışlardır.
2010 Türkiye’sin de tekel işçisi emekçi Türk kadınının direnişi tüm dünya emekçi kadınlarına örnek olmuş örgütlü toplumun ,örgütlü kadının gücünü bir kez daha göstermiştir.
Bu düşüncelerle çağdaş uygarlık seviyesine erişmenin, en önemli koşullarından birinin de kadınların, toplumun, eşit ve özgür bireyleri olmasından geçtiğini unutmadan, onların emeğine saygı göstererek, ırk, din, dil farkı gözetmemeksizin, tüm baskı ve sömürünün ortadan kalktığı, barış içinde yaşandığı bir Türkiye ve Dünya özlemiyle 8 Mart emekçi kadınlar gününü kutluyor.
Cumhuriyetin kurucusu ve koruyucusu olan Çağdaş Türk kadınına saygılar

Erkan ARISOY

DSP PENDİK YÖN.KUR.ÜY.

BİR DEVLET ADAMINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
SİYASAL DOKTRİNDE DEMOKRATİK SOL'UN YERİ