DEMOKRATİK SOL FELSEFENİN TEMELİ

DEMOKRATİK SOL FELSEFENİN TEMELİ

Demokratik Sol’un düşünsel akım ve siyasal bir hareket olarak başlangıcı 1960’lı yıllardır. Bu akım ve hareket, 1963’te demokratik işçi hareketleri için verilen ve kazanılan mücadelenin sonunda doğmuştur. İlk olarak bu harekete ORTANIN SOLU adı verilmiş ve 1960’lı yılların sonunda hareket Demokratik Sol adını almıştır (Onursal Başkanımız Sayın Bülent Ecevit‘in 28 Kasım 1999 günü Ankara’da DSP’nin 14. Yıldönümü kutlama töreninde yaptığı konuşma).

Demokratik Sol’un düşünsel akım ve siyasal bir hareket olarak başlangıcı 1960’lı yıllardır. Bu akım ve hareket, 1963’te demokratik işçi hareketleri için verilen ve kazanılan mücadelenin sonunda doğmuştur. İlk olarak bu harekete ORTANIN SOLU adı verilmiş ve 1960’lı yılların sonunda hareket Demokratik Sol adını almıştır (Onursal Başkanımız Sayın Bülent Ecevit‘in 28 Kasım 1999 günü Ankara’da DSP’nin 14. Yıldönümü kutlama töreninde yaptığı konuşma).

Yarım asırlık bir geçmişi olan bu siyasal akımın bugünkü durumu ise Demokratik Sol Parti’ye gönül verenleri endişelendirmektedir. Bu endişenin önemli nedenlerinden biri özellikle partimize yeni katılan genç arkadaşlara parti içi eğitimin yeteri kadar verilmemesidir. Bunun için de ORTANIN SOLU kavramını DEMOKRATİK SOL FELSEFE ve CUMHURİYET İLKELERİ ilebağdaştıracak bir eğitim çalışması, hem Türkiye’yi arzuladığı çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracak hem de partimizi istediğimiz halk iktidarına taşıyacaktır.

O halde işe ORTANIN SOLU kavramını açıklamakla başlayabiliriz.

ORTANIN SOLU ya da DEMOKRATİK SOL FELSEFE:

İnsana en üstün değeri veren; insan kişiliğinin gelişmesini her türlü baskı ve engellerden kurtarmak isteyen; insanların manevi ve maddi gücünü imkân eşitliği içinde harekete geçirmeyi sağlayan; insanlık onuruyla, özgürlükle, sosyal adaletle bağdaşmayacak etkenleri ve yöntemleri reddeden ve maddi yoksulluğun da manevi yoksunluğun da herkes için sona ereceği, insanca usullerle kurmaya çalışan bir tutum ve davranıştır (Bülent Ecevit: Ortanın Solu s.92)

Ortanın Solundaki yada Demokratik Solcu ise:

1.      İnsancıdır,

2.      Halkçıdır,

3.      Sosyal adaletçi ve sosyal güvelikçidir,

4.      İlerici, devrimci ve reformcudur,

5.      Devletçidir,

6.      Plancıdır,

7.      Özgürlüğe bağlıdır,

8.      Sosyal demokrasiden yanadır. (Bülent Ecevit a.g.e.s.12-13-14)

KAYNAKÇA:

1.www.dsp.org.tr: (Onursal Başkanımız Sayın Bülent Ecevit‘in 28 Kasım 1999 günü Ankara’da DSP’nin 14. Yıldönümü kutlama töreninde yaptığı konuşma).

2.Bülent Ecevit: Ortanın Solu. İş Bankası Kültür Yayınları.

Armağan ÜRETEN-DSP FATİH BLD.MEC.ÜY.KONT.AD. 28.06.2009

NEDEN AK GÜVERCİN?
BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI