DEMOKRATİK (KÜRT) AÇILIMI VE TERÖR

Sevgili arkadaşlar,

Bugünkü yazımızda uzun süredir tartışılan demokratik açılım ve terör konusuna değinmeğe çalışacağız.

Önce içi boş olan açılıma değinelim:

1 Ağustos’tan bu yana her yerde konuşulan açılımla Kürt kökenli vatandaşlarımıza hak verilmekten bahsediliyor. Öncelikle hak verilir mi alınır mı onu tartışalım. Bizce hak alınır. Şöyleki, eğer siz, çalışmazsanız, evinize bir somun ekmek götürmek için alın terinizi akıtmazsanız hiç bir şekilde hak talep edemezsiniz.

Bu ülkede hiçbir etnik kökenlinin hakları yenmemiştir; kaldı ki, Kürt kökenli vatandaşlarımızın hakları yensin. Hatırlatmak isteriz ki, rahmetli Turgut ÖZAL bu ülkede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Hali hazırda Hikmet ÇETİN, NATO’da görev yapmaktadır. Hattâ sayın Çetin, geçmişte de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmamış mıdır? Üstüne üstlük, şu anda bile Kürt kökenli bakanlarımız halen görev yapmaktadır.

Bize göre, bu ülke her kökenden yurttaşımıza hakkını veriyor. Bizce açılm vb sözlerle terörün bitiriliceğini zannedenler, aslında terörü daha da ateşlediklerinin farkında değiller.

İşte bu noktada peki ama bu terör nasıl bitecek dediğinizi duyar gibiyiz. 

Kısaca, terör nasıl biter onu anlatalım. Sonra da yapılması gerekenleri maddeler halinde yazalım.

Değerli arkadaşlar,

Sorun açılım gibi sözlerle bitecek bir olay değil. Terörist başının 1999 ‘da yakalanmasından sonra gelişen olaylarda bilindiği üzere terör olayları azalmış vatan haini idamla yargılanarak ömür boyu hapse mahkum edilmiştir.

Bu süreç içersinde 2002 yılına geldiğimizde ise, Türkiye’nin uzun bir süreden beri yaşadığı bölücü ve dinci terör Demokratik Sol Parti’nin kararlı politikası sayesinde büyük ölçüde bitirilmiş ve o dönemde toplumsal barış sağlanmıştır. Bölücü terörün kaynağını oluşturan Güneydoğu sorununa akılcı ve gerçekçi biçimde yaklaşan DSP, bu sorunu Türklük-Kürtlük sorunu olarak değil, o bölgenin yarı feodal yapısından kaynaklanan sömürü ve baskı düzenin bir sonucu olarak  değerlendirmektedir (DSP 2002 Seçim Bildirgesi s.13-14).

 Bu nokta da DSP’nin 1999 yılındaki azınlık hükümeti döneminden başlayarak yapılanlara kısaca bakalım:

DSP, o dönemde getirmiş olduğu çözümlerle bölgenin kalkınması önündeki engelleri kaldırmış, istihdam olanakları yaratmaya katkıda bulunacak girişimcilere büyük teşvikler sağlayan bir yasa çıkartarak, kalkındırmaya ivme kazandıracak gerekli kaynakları sağlamıştır. Yine o dönemde eğitim ve sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmış, güvenlik nedeni ile boşaltılan köylere dönüşü sağlamak veya yeni yerleşim alanları açmak için çalışmalar yapılmıştır.

Demokratik Sol Parti o dönemde yaptıklarını Güneydoğu sorununun güvenlik boyutunu gelişme boyutu ile ele almaktadır. Nitekim 1987 Haziran’ında yayınladığı konu ile ilgili rapora da “GÜNEYDOĞU ANADOLUDA GÜVENLİK VE GELİŞME SORUNUNA KAPSAMLI ÇÖZÜM PROGRAMI” adını koymuştur.(DSP 1999 Seçim Bildirgesi s.78-79)

Değerli arkadaşlar bu bağlamda;

Terörü bitirmenin tek yolu sayıları 250-300’ü bulan ve bir kısmı dağda, bir kısmı ise Avrupa’da olan sözde yönetim kadrosunun yakalanmasıdır. Ayrıca, terörü finanse eden kaynakların kurutulması için çalışmalar yapılmalıdır. Alınacak bu önlemlerden sonra, kandırılarak dağa çıkartılmış genç yurttaşlarımız teslim olacaktır. 

Esas sorun ise, bundan sonra başlıyor. Oluşabilecek sorunlar ve çözümleri şunlardır;

1. Dağdan inen insanların rehabilite edilmesi;

2. Bölgede ki eğitimi güçlendirmek;

3. Ağalık sistemini kaldırmak;

4. Dağdan inen insanlara mesleki eğitim vermek;

5. Bölgenin ekonomisini güçlendirmek;

6. Milli bilinci geliştirici faliyetler de bulunmak;

7. ATATÜRT’ÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ yeniden uygulamak;

8. Devlet çıkarlanı, kendi çıkarlarından üstün gören basiretli devlet adamlarının yetiştirilmesine önem vermek;

9. Bölgenin gelişmesi açısından ekonominin dışında santsal ve kültürel faaliyetlere önem vermek;

10. Bu sorunun küresel bir oyun olduğu da aklıdan çıkartılmayarak gerekli tedbirler almak.

DSP Fatih İlçe Gençlik Kolları adına

Emre GÖKÇAY

YARARLANILAN KAYNALAR:

1.DSP 1999 Seçim Bildirgesi,

2.DSP 2002 Seçim Bildirgesi,

Unutulmamalıdır ki,

“ORJİNAL VE ÖZGÜN OLAN TAKLİTLERİNDEN ÖNDE GELİR”.

EMPERYALİST OYUN
ESKİYE RABET OLSAYDI BİT PAZARINA NUR YAĞARDI